Btw aangiften


Als ondernemer ben je verplicht om periodiek btw-aangifte te doen bij de Belastingdienst. Btw staat voor 'Belasting over de Toegevoegde Waarde' en wordt geheven over de verkoop van goederen en diensten. Het is een indirecte belasting die de consument betaalt bij aankoop van een product of dienst.

 

De btw die je als ondernemer betaalt bij inkoop van goederen en diensten, mag je aftrekken van de btw die je ontvangt bij verkoop. Het verschil tussen de ontvangen en betaalde btw geef je op in je btw-aangifte. Als je meer btw hebt ontvangen dan betaald, moet je het verschil afdragen aan de Belastingdienst. Als je meer btw hebt betaald dan ontvangen, krijg je het verschil terug van de Belastingdienst.

Het is belangrijk om je btw-aangifte op tijd en correct in te dienen. Dit kan digitaal via de website van de Belastingdienst of via boekhoudsoftware. De aangifte dient uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het tijdvak waarover de btw wordt aangegeven, worden ingediend. Bijvoorbeeld: de btw-aangifte over het eerste kwartaal moet uiterlijk op 30 april worden ingediend.

 

Als je te laat bent met het indienen van je btw-aangifte, kan de Belastingdienst een boete opleggen. Ook is het belangrijk om de juiste gegevens te vermelden, zoals het btw-bedrag en het btw-tarief. Fouten in de btw-aangifte kunnen leiden tot correcties en boetes. 

Kortom, de btw-aangifte is een belangrijk onderdeel van de administratie van een onderneming. Door tijdig en correct aangifte te doen, voorkom je problemen met de Belastingdienst en houd je grip op de financiële situatie van jouw onderneming.


Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat jouw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op!

Snel even sparren?